خانه

کارآفرینان چه ویژگی هایی دارند؟

کارآفرینان چه ویژگی هایی دارند؟

کارآفرینان ویژگی های مشترکی دارند مثلا اینکه: زمان هایی در روز را به برنامه ریزی، کارهای فکری، خلق و اجرای نقشه هایشان اختصاص می دهند. شروع روز خود را به کارهای با ارزشی اختصاص می دهند. چون به خوبی می دانند که در ساعات ابتدایی روز بهره وری بالاتری خواهند […]

کارآفرین کیست؟

کارآفرین کیست؟

کارآفرین کسی ست که روحیه ی استقلال طلبی (روی پای خود ایستادن) دارد و حاضر است مسئولیت کار خود و حتی دیگران را به عهده بگیرد. او بر پایه ی توانایی های خود امرار معاش میکند و اساسا روحیه ی کارمندی ندارد. یک کارآفرین می داند که در کار خود […]