مدرسه کسب و کار پرواک

آموزش و پرورش استعدادهای کارآفرینی - ویژه نوجوانان

مرکز توانمندسازی و پرورش استعدادهای کارآفرینی

ویژه نوجوانان خلاق و با استعداد ۱۲ تا ۱۵ ساله

آخرین اخبار مدرسه پرواک

ویژگی های یک کارآفرین

کارآفرینان چه ویژگی هایی دارند؟

کارآفرینان ویژگی های مشترکی دارند مثلا اینکه: زمان هایی در روز را به برنامه ریزی، کارهای فکری، خلق و اجرای نقشه هایشان اختصاص می دهند. شروع روز خود را به...

چه کسی کارآفرین است؟

کارآفرین کیست؟

کارآفرین کسی ست که روحیه ی استقلال طلبی (روی پای خود ایستادن) دارد و حاضر است مسئولیت کار خود و حتی دیگران را به عهده بگیرد. او بر پایه ی...

خطا در تصمیم گیری

زمانی که متوجه شدید اشتباه تصمیم گرفته اید چه می کنید؟

ندا مفاحری در مدرسه پرواک

کلاس خانم ندا مفاخری در مدرسه کارآفرینی پرواک

شاهین شاکری و پسران پرواک

تدریس آقای شاهین شاکری در مدرسه کارآفرینی پرواک

تدریس آقای شاهسون در مرکز توانمندسازی پرواک

تدریس آقای ابولقاسم شاهسون در مدرسه کارآفرینی پرواک

حامیان پرواک