ارتباطات

گله­ی بسیاری از مدرسین و والدین این است که دانش آموزان مخصوصا در سن نوجوانی علی رقم موفق بودن در درس و کسب نمره­ی قابل قبول، در ارتباطات ضعف دارند.

معمولا کمتر دانش آموزی است که بتواند به راحتی در جمع سخنرانی کند، بتواند بجای اعتراض و خشمگین شدن بر سر خواسته هایش مذاکره کند، استعدادها و توانایی ها و تیپ شخصیتی خود را بشناسد و در تصمیم­گیری و انتخاب توانا باشد.

این موضوع حتی در ادامه­ی روند تحصیلی و پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه نیز ادامه دارد. تعداد کثیری از دانشجویان و افراد در جستجوی کار قادر به برقراری صحیح ارتباط با دیگر افراد نیستند. آن ها حتی علایق و توانایی هایشان را نیز بخوبی نمی شناسند و حتی گاهی شاهد این هستیم که فرد پس از سال ها تحصیل در رشته ای خاص در نهایت تصمیم به تغییر رشته و یا شغل می گیرد.

ما در پرواک به موضوع ارتباطات و خودشناسی بصورت ویژه بها داده ایم.

اکثر فعالیت ها در پرواک بصورت گروهی انجام می گیرد و از آنجا که در انتخاب دانش­آموزان سعی خواهد شد که در هر گروه از همه ی تیپ های شخصیتی وجود داشته باشد، نوجوان تجربه ی تعامل با دیگر تیپ های شخصیتی را خواهد داشت.

همچنین در کلاس های تخصصی ارتباطات پرواک، دانش­آموز با مدل های شخصیت شناسی، اصول و فنون مذاکره، سخنرانی و … آشنا خواهد شد.