الگوسازی

بسیاری از روان‌شناسان بر این نظر هستند که آدمی بسیاری از رفتارهای سالم و ناسالم را از طریق مشاهده و همانندسازی با دیگران یاد می‌گیرد. در عصر حاضر و با گسترش رسانه های اجتماعی، دسترسی به سبک زندگی افراد مختلف و الگوبرداری از آن ها به راحتی اتصال به اینترنت است. از این رو گاهی شاهد آن هستیم که افرادی بعنوان الگو از سوی نوجوانان برگزیده می شوند که شاید اعتقادات و نوع زندگی آن ها متفاوت و برخلاف ارزش­های جامعه ی اسلامی ایران باشد.

پرواک با دسترسی به کارآفرینان موفق استان و با معرفی کارآفرینان موفق در جهان در صدد است سبک زندگی ارزش آفرینان و تلاشگران حال حاضر جامعه را به نوجوانان معرفی نماید.