درباره پرواک

پرواک چیست؟
پرواک دوره های آموزشی و انگیزشی، مبتنی بر تعامل، بازی و تمرین است که بر اساس آن تعداد محدودی از متقاضیان 12 تا 15 ساله بعد از ثبت نام و مصاحبه برگزیده شده و تحت آموزش های جامع خودشناسی، مهارت های ارتباطی، فروش، مهارت های مدیریتی، تصمیم گیری، پروش خلاقیت ذهنی و نوآوری، مهارت های مربوط به افزایش اعتماد به نفس، کار تیمی و… قرار گرفته و به همراه تیم، به مرور آموخته ها و تمرین عملی آن می پردازند.
چه نیازی به پرواک است؟
چند دهه پیش، فارغ التحصیلی در دانشگاه ها ضامن پیدا کردن شغلی مناسب و بهبود دهنده موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد بود اما با تحولات اقتصادی سال های اخیر، دانشگاه دیگر سکوی موفقیت محسوب نشده و در خوشبینانه ترین حالت ممکن، صرفا شرط لازم و نه کافی برای کسب موفقیت های اقتصادی و اجتماعی است.

ضمن آنکه متاسفانه شاهد آن هستیم که آموزش ها در مدارس و دانشگاه ها نیازهای فرزندان مان را پاسخگو نبوده و آنان را برای یک انسان متعالی و موفق بودن آماده نمی کند.

حال آنچه باید در کنار تحصیلات آکادمیک قرار گرفته و خلاء موجود را پر کند، انگیزه، جسارت و مهارت هایی است که فرزندان ما را برای داشتن و ساختن آینده ای موفق آماده سازد، مهارت هایی که باید از دوران کودکی به مرور در درون افراد تقویت شوند.

هدف از پرواک چیست؟
پرواک با هدف شناسایی و توانمندسازی نوجوانان مستعد می خواهد ضمن تقویت روحیه کارآفرینی و ارزش آفرینی در نوجوانان و آموزش مهارت های لازم، آنان را در تصمیم گیری های مهم این دوره از زندگی یاری داده و برای آینده پررقابت فردا آماده سازد.