آموزشی

ویژگی های یک کارآفرین

کارآفرینان چه ویژگی هایی دارند؟

کارآفرینان ویژگی های مشترکی دارند مثلا اینکه: زمان هایی در روز را به برنامه ریزی، کارهای فکری، خلق و اجرای نقشه هایشان اختصاص می دهند. شروع روز خود را به...

چه کسی کارآفرین است؟

کارآفرین کیست؟

کارآفرین کسی ست که روحیه ی استقلال طلبی (روی پای خود ایستادن) دارد و حاضر است مسئولیت کار خود و حتی دیگران را به عهده بگیرد. او بر پایه ی...

خطا در تصمیم گیری

زمانی که متوجه شدید اشتباه تصمیم گرفته اید چه می کنید؟