فرم پیش ثبت نام

پیش از اقدام به پر کردن فرم زیر خواهشمندیم متن مراحل ثبت نام در دوره ی پرواک را با دقت مطالعه فرمایید.

شرکت در کلاس های پرواک منوط به قبولی در مصاحبه ی اولیه است.

شما می توانید با تکمیل فرم زیر نام خود را جهت مصاحبه در دوره های پرواک رزرو نمایید. لطفا اطلاعات تماس را با دقت پر نمایید تا برای ارتباط با شما دوستان عزیز دچار مشکل نشویم.

—– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

نام و نام خانوادگی هنرجو (الزامی):

جنسیت هنرجو (الزامی):

دخترپسر

سن هنرجو(الزامی):

نام و نام خانوادگی والد دانش آموز (الزامی):

شماره موبایل والد (الزامی):

شماره تماس ثابت (الزامی):

فرزند شما در چه روز و ساعاتی نمی تواند در کلاس شرکت کند؟ (الزامی):

ایمیل :