کارآفرینان چه ویژگی هایی دارند؟

کارآفرینان ویژگی های مشترکی دارند مثلا اینکه: زمان هایی در روز را به برنامه ریزی، کارهای فکری، خلق و اجرای…