کلاس خلاقیت برای دانش آموزان پرواک

گزارش تصویری دومین روز کلاس های درسی دانش آموزان مدرسه کارآفرینی پرواک برگزار شد. در این روز استاد رحیمی با موضوع علم معنا و استاد صدیق با موضوع خلاقیت به تدریس با بچه ها پرداختند.

کلاس استاد رحیمی با موضوع علم معنا

کلاس درسی استاد رحیمی با موضوع علم معنا

کلاس خلاقیت برای دانش آموزان پرواک

کلاس درسی استاد صدیق با موضوع خلاقیت