گزارش تصویری – کلاس آقای رحیمی و آقای صدیق

گزارش تصویری دومین روز کلاس های درسی دانش آموزان مدرسه کارآفرینی پرواک برگزار شد. در این روز استاد رحیمی با…