چه کسی کارآفرین است؟

کارآفرین کسی ست که روحیه ی استقلال طلبی (روی پای خود ایستادن) دارد و حاضر است مسئولیت کار خود و حتی دیگران را به عهده بگیرد. او بر پایه ی توانایی های خود امرار معاش میکند و اساسا روحیه ی کارمندی ندارد.

یک کارآفرین می داند که در کار خود خبری از امنیت شغلی نیست اما در عوض اطاعتی هم وجود ندارد!

کارآفرین کیست و چه می کند؟

یک کارآفرین ریسک پذیر است. یعنی می‌تواند تمام موفقیت هایش را زیر پا گذاشته و مسیر تازه و پر خطری را برای کسب موفقیتی محتمل آغاز کند.

مسئولیت کارآفرین نوآوری و خلاقیت است. او شوقی مضاعف از سایرین برای کشف یک جریان تازه دارد.

اکثر کارآفرینان صاحبان کسب و کار کوچک هستند، اما همه ی صاحبان مشاغل کوچک کارآفرین نیستند.

کلاس خلاقیت برای دانش آموزان پرواک

گزارش تصویری دومین روز کلاس های درسی دانش آموزان مدرسه کارآفرینی پرواک برگزار شد. در این روز استاد رحیمی با موضوع علم معنا و استاد صدیق با موضوع خلاقیت به تدریس با بچه ها پرداختند.

کلاس استاد رحیمی با موضوع علم معنا

کلاس درسی استاد رحیمی با موضوع علم معنا

کلاس خلاقیت برای دانش آموزان پرواک

کلاس درسی استاد صدیق با موضوع خلاقیت